3.Bölgesel Kalkınma Konferansı

Konferans Çağrısı / Conference Call


Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da gerçekleştirilen konferansımızın üçüncüsü ise Bingöl  Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Bingöl’de, Başbakan Yardımcımız Sayın Dr. Cevdet YILMAZ’ın himayelerinde, “Demokratikleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma” ana teması ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, ülkemizde yaşanan demokratikleşme sürecinin kalkınmaya etkileri bölgesel ve ulusal alanda tartışılacaktır. Konferansta sunulan bildirilerden seçilenler Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve ilgili diğer dergilerde yayınlanacaktır.

 

Sizleri de bu çerçevede 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde Bingöl’de gerçekleştireceğimiz 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına davet etmekten mutluluk duyarız.

Developments in the field of sustainable development and  these developments in the extent to which compliance with the subject identified to determine a healthier assessment of regional development practices are gaining more importance in order to contribute to our region and our country's development. Firat Development Agency operating at TRB1 Region (Bingöl, Elazığ, Malatya and Tunceli provinces)  with scientists, practitioners and   the researchers outside of universities workinging in  regional development topic brings together them to exchange ideas and to every two years at the International Regional Development Conference. For these purposes the first conference  in Malatya in 2011 and  the second conference Elazığ in 2013 were carried out.The  third of our conference organized by Firat Development Agency in cooperation with the Bingöl University under the auspices of Deputy Prime Minister Mr. Dr. Cevdet Yilmaz with main theme  of "Democracy and Sustainable Development" will be held at Bingöl University. In this context, the effects on development of the democratization process in our country will be discussed at the regional and national level. Papers presented at the conference  will be published in the Indexed Journal of Social Sciences of Bingol University Institute and other relevant journals.

 

In this context, we are happy to invite you to the International Conference on Regional Development caried out at Bingöl on 15- 16 October 2015.


Konferans Eş Başkanları / Conference Co-Chairs

 

Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU
Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı
Bingol University, Dean of the Faculty of Engineering and Architecture

Mesut ÖZTOP
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
General Secretary of Fırat Development Agency


DUYURULAR / ANNOUNCEMENTS

26.08.2016
Konferans Tam Bildiri Kitabı
Conference Proceeding

Konferans Fotoğrafları
Conference Photos

17.10.2015
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Sona Erdi...
3rd International Regional Development Conference Ends...

16.09.2015
Konferans Programı İçin Tıklayınız...
Please Click For Programme...

15.09.2015
Kabul Edilen Bildiriler Listesi İçin Tıklayınız...
Please Click For Accepted Papers List...


 

 

 

 

Sponsorlar